Meni
Kategorije

Rukovodstvo

Predsjednik

Danijal Hadžović
Telefon: 387/61-310-177
Mail: danijal.hadzovic@liberalniforum.com

 

Potpredsjednik

Dino Majstorović
Telefon:

Mail: 

 

Izvršni direktor:

Darjan Minov
Telefon: 387/65-150-188
Mail: darjan.minov@liberalniforum.com

 

Upravni odbor:

Omer Bakalović, predsjednik
Amir Pečenković,
potpredsjednik
Nikola Mojović,
potpredsjednik

 

Predsjednik Skupštine

Samra Muminović

 

 

Share This