IPRI 2015


Property Rights Aliance
izdala je devetu ediciju indeksa (IPRI 2015) koji mjeri zaštitu imovinskih prava. Imovina predstavlja jedan od najvažnijih faktora mjerenja ekonomskog prosperiteta i sloboda za jednu državu. Za neke države stabilan zakonodavni sustav i zaštita imovinskih prava je predmet podrazumijevanja, ali je još mnoštvo država pred kojima je to jedan od najvažnijih koraka koji tek treba da se ostvari. Imovinska prava su konstanta koja je nužna da se štiti praktično i idejno, tako da IPRI predstavlja vrlo informativan dokumenat o stanju imovinskih prava u 129 država. Od 2007. godine IPRI pokazuje neminovnu korelaciju između stanja imovinskih prava i ekonomskog prosperiteta. Države koje institucionaliziraju i štite sistem imovinskih prava doživljavaju značajan ekonomski rast i prosperitet u odnosu na države koje to ne učine. IPRI 2015 nudi statističke podatke koji su pokazatelj da još uvijek dobar broj država nema adekvatnu zaštitu imovinskih prava, te da ne postoji adekvatan sistem transparentnosti, i da je još mnoštvo ”mrtvog” kapitala koji čeka da bude prepoznat formalno kako bi se akteri koji posjeduju kapital adekvatno uključili u okvire formalnog tržišta.

IPRI 2015 mjeri tri bitne komponente: (LP) zakonodavni i politički ambijent, (PPR) imovinska zaštita materijalnog vlasništva i IPR – zaštita intelektualnog vlasništva. (LP) podrazumijeva neovisnost sudstva, vladavinu prava, političku stabilnost i kontrolu korupcije; (PPR) se koncentrira na imovinska prava, registraciju imovine i lahkoću pristupa kreditima; a (PPR) zaštitu intelektualnog vlasništva, zaštitu patenata i nivo kršenja autorskih prava ili nivo prisutnosti piratije.

IPRI insistira na imovinskim pravima kao osnovi za kreiranje zdravog ambijenta za kvalitetno funkcioniranje tržišta i omogućavanja ekonomskog rasta, te da su imovinska prava okosnica ljudskih prava. Imovinska prava su u direktnoj povezanosti s vrijednostima i načelima individualne slobode.

 

Više o IPRI 2015 pisao je Hernando de Soto, autor poznatog djela The Mystery of Capital: http://internationalpropertyrightsindex.org/introduction

IPRI 2015: https://s3.amazonaws.com/ipri2015/IPRI+FINAL+110415.pdf

Dodaci za IPRI 2015: http://s3.amazonaws.com/ipri2015/004-appendages.pdf

Kao poseban dodatak za IPRI 2015 je osam tematski različitih analiza:http://internationalpropertyrightsindex.org/case_studies

O autoru
lif Urednik Liberalni forum je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje građana koje za cilj ima razvoj, širenje i primjenu ideja i programa zasnovanih na načelima liberalizma. Vjerujemo u društvo individualne slobode, vladavine prava, slobodne tržišne ekonomije, malih poreza i ograničene i efikasne državne administracije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *