SPL 2018

U periodu od februara do juna 2018. godine Liberalni forum je realizirao projekt “Škola praktičnog liberalizma”. Škola je bila usmjerena na studente primarno društvenih fakulteta, ali i ostale zainteresirane mlade sa ciljem učenja o politikama i političkoj filozofiji liberalizma, te razvoja vještina neophodnih za promociju i jačanje tih ideja na prostoru Bosne i Hercegovine.

U sklopu Škole, polaznici su o politčkoj filozofiji i politikama liberalizma učili kroz niz predavanja naših stručnih saradnika iz različitih oblasti. Polaznici su imali priliku bliže se upoznati s nastankom, historijom i dostignućima liberalizma, ekonomskim liberalizmom, savremenim liberalnim politikama, kao i načinima širenja i primjene liberalnih politika u praksi. Tokom pohađanja Škole studenti su obavili niz zadataka i praktičnih vježbi, s ciljem savladavanja i boljeg razumijevanja načela liberalizma o kojima su učili, a jedna od aktivnosti bila je i posjeta Parlamentu BiH i razgovor s državnim parlamentarcima.

Nakon završetka predavanja, polaznici su  kreirali policy brief dokument na temu “Strateška šansa u okovima propisa i poreza”. Škola praktičnog liberalizma zatvorena je debatnim takmičenjem između polaznika, a pobjedu je odnio tim koji su činili: Adna Subašić, Teona Nešović i Šefik Mandžić.

“Zaista sam fasciniran Školom praktičnog liberalizma. Iako sam imao prilično “deep-insight” u liberalizam kao ideologiju, smatram da sam proširio svoje znanje i naučio zaista nešto novo, što me zaista raduje. Učestvovao sam na mnogo radionica i ljetnih škola, te moram da kažem da je ovo zaista fascinantno na kakvom se nivou odvijala interakcija između predavača i učesnika, te naravno ažurnosti koja je bila bez greške”, rekao je Selim Bećirbegović, jedan od polaznika škole.

Školom je zadovoljna i Adna Subašić, koja ističe da je škola proširila njena znanja o teorijskim osnovama, kao i poziciji liberalizma u Bosni i Hercegovini.

 

“U okviru Škole praktičnog liberalizma naučila sam više o samim teorijskim osnovama i historiji liberalizma u Bosni i Hercegovini. Mislim da je Škola učesnicima pružila bitna znanja neophodna za razumijevanje liberalizma, kao i za oromovisanje liberalnih ideja”.

Predavači na  prvoj Školi praktičnog liberalizma bili su: Danijal Hadžović, osnivač i predsjednik Liberalnog foruma, Albin Zuhrić, bivši sekretar Naše stranke, Omer Bakalović, poduzetnik, Adis Muhović, direktor Centra za upravu i politike, Adrmi Čavalić, ekonomist te Darjan Minov, direktor Liberalnog oruma. Projekat je realiziran uz podršku Atlas Networka i Friedrich Naumann Fondacije za slobodu.