Novi zakon o obrtu za lakše poslovanje

Liberalni forum aktivno se angažirao za usvajanje novog Zakona o obrtu na nivou Federacije BiH.

 

Zašto baš obrt?

Smatramo da se upravo na obrtu ogleda sva šteta koju trenutna zakonska rješenja i tromost birokratije u BiH nanose razvoju poduzetništva, pa samim tim i kompletne ekonomije. Obrti su onaj najmanji i temeljni privredni subjekt privređivanja. Obrtnici su fizički osobe koje obavljaju jednu ili više djelatnosti u svoje ime i za svoj račun. Dakle, riječ je najčešće o malim individualnim i porodičnim biznisima. No, trenutna zakonska rješenja stavljaju velika ograničenja za bavljenje obrtom. Ta ograničenja koja nameće trenutni zakonski okvir između ostalog podrazumijevaju dug proces registracije, nemogućnost direktnog uvoza potrebih sirovina za rad ili direktnog izvoza vlastitih proizvoda, uslove da se za obavljanje mnogih obrta mora imati diploma isključivo iz date oblasti, nemogućnost istovremene prodaje i servisiranja proizvoda, itd.

Stoga, organiziranjem javnih debata i konferencija, kroz razgovore s Obrtničkom komorom  i Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta FBiH te susretima s predstavnicima političkih stranaka i zastupnicima u oba doma Parlamenta FBiH, nastojali smo podići svijest političara o potrebi za promjenom postojećeg zakona o obrtu.

Naši ciljevi su:

  • ubrzati i olakšati proces registracije obrta
  • liberalizirati zakonski okvir za obavljanje obrta
  • ukoniti sve suvišne zakonske propise i barijere za obavljanje obrta, uključujući i neophodnost posjedovanje stručnog ispita ili ograničenja u uvozu i izvozu za obrtnike

 

Novi zakon

Ministarstvo razvoja i poduzetništva i obrta FBiH pripremu i proces donošenja novog zakona o obrtu počelo je još 2015., a Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima pripremljen je je 2017. godine. Iako ni novi zakon po nama nije predstavljao idealno rješenje i sadržavao je i dalje neke, prema našem mišljenju, štetne odluke, poput nemogućavanja kupoprodaje obrta ili obavezne članarine u Obrtničkoj komori u iznosu od 2 KM mjesečno (koja, smatramo, treba da bude regulirana na dobrovoljnoj osnovi između obrtnika i Komore), u sebi je ipak sadržavao brojna poboljšanja u odnosu na aktuelni zakon, zbog čega smo bili spremni dati podršku Prijedlogu novog zakona.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je 11.09.2019. sa 52 glasa „za“, 19 „protiv“ i 4 „suzdržana“ usvojio Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine. No, gotovo šest mjeseci je Zakon čekao na glasanje i u Domu naroda, što također mnogo govori o efikasnosti i radu institucija u FBiH i njenih izabranih predstavnika.Detaljnu analizu Prijedloga novog zakona koju je izradio Liberalni forum možete pogledati na linku.

 

Konferencija

Prije glasanja za Zakon u Domu naroda FBiH, Liberalni forum organizirao je konferenciju na kojoj su pristalice i protivnici prijedloga novog zakona o obrtu sučelili svoja mišljenja.

 

Dana 6. februara 2020. Liberalni forum održao je konferenciju pod nazivom “Budućnost obrta u Federaciji BiH” na kojem se razgovaralo u položaju obrta u našoj zemlji, zakonskim preprekama s kojima se suočavaju te perspektivama njihovog razvoja u budćnosti. Konferencija je bila podijeljena u dva panela. Na prvom panelu pod nazivom “Značaj obrta u razvoju bh. ekonomije” obrtnice Lejla Selimović, Samija Krasnić i ekonomski analitičar Faruk Hadžić govorilo su o tome šta znači biti obrtnik u BiH, koji su izazovi s kojima se kao obrtnici moraju suočavati te na koji način bi država mogla unaprijediti poslovanje i rad obrta u BiH.

Na drugom panelu pod nazivom “Novi zakon o obrtu – skidanje okova obrtnicima ili korak unazad” učesnici su bili Izedin Kurtović, pomoćnik u Ministarstvu za razvoj, poduzetništvo i obrt, Željko Babić, predsjednik Obrtničke komore FBiH, Nihad Čolpa, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentu FBiH i Igor Stojanović, delegat u Domu Naroda FBiH.

Iako novi zakon obrtnicima donosi mnoga poboljšanja, prvenstveno bržu registraciju, mogućnost uvoza i izvoza kao i liberalizaciju licenciranja kada je u pitanju bavljenje obrtom, obrtničke komore nisu zadovoljne novim prijedlogom Zakonom o obrtu, kazao je Željko Babić, predsjednik Obrtničke komore FBiH u okviru konferencije . On je istakao kako obrtnici još nisu našli zajednički jezik sa predlagačem pomenutog Zakona koji je u drugom čitanju i koji se treba naći u Domu naroda.

Obrtnici smatraju da nije dobro što novi Zakon definira da obrtnik treba odgovarati ličnom imovinom, a ne isključivo onom imovinom koju je uložio u rad.

“Zakonom se treba precizirati što je imovina obrta, a što je imovina  fizičkog lica”, kazao je Babić, te naglasio da nije realno da obrtnik odgovara kompletnom imovinom, dok d.o.o. odgovara imovinom kapitala od 1.000 KM.

Također, obrtnici su nezadovoljni što se po novom Zakonu obrt se ne može prodati, neko samo prepustiti članu porodice, ili u suprotnom ugasiti, kako bi neko drugi ponovo registrirao taj obrt.

Na ovaj način smatra Babić tradicija se prekida i netko ko je radio 30-40 godina svoj brend ne može prodati, mora ga ugasiti.

Također, zamjerka je što je i minimaliziran rad komora i ukinute su obrtnice koje su po Zakonu iz 2010. godine bile obavezne, iako nikad nisu zaživjele.

“Mi smo zagovornici da obrtnice treba da ostanu, da se prave na papiru koji se može kupiti u BiH i da one budu lična karta obrtnika kao u svim europskim zemljama. Ukidanjem obrtnica se ne daju nikakve ovlasti obrtničkim komorama, stavljaju se na stranu i na neki se način gase”, pojasnio je Babić.

Govoreći o članarini, kazao je kako je ona do sada bila jedan posto od bruto plate, ili 8,60 KM mjesečno ili 3,60 KM za stare zanate i poljoprivrednike. Novim Zakonom članarina je predviđena jedinstvena dvije KM.

“Članarinom od dvije KM, obrtničke komore u Goraždu, Orašju, Bihaću, Tomislavgradu, Grudama, Travniku će danom donošenja Zakona biti ukinute jer se neće moći financirati navedenom članarinom”, rekao je Babić, te se upitao koji je cilj zakonodavcu?

Predsjednik obrtničke komore Kantona Sarajevo, Naser Idrizagić kazao je kako se nada da će se na kraju sve završiti u koristi i jednih i drugih, te da će se obrti održati i da će mladi ljudi ostajati ovdje i živjeti od svoga rada.

Posebno je pohvalio općine koje podržavaju obrtnike kroz razne projekte, napominjući kao treba raditi na očuvanju starih zanata, te na uspostavljanju modusa kako bi se što veći broj mladih ljudi se školovalo za zanatska zanimanja.

Izedin Kurtović iz  Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta FBiH je kazao kako je u ovaj Zakon donosi brojna poboljšanja u odnosu na postojeći

“Tekst Zakona je iskorak u odnosu na postojeći Zakon koji je aktulan iz 2009. godine. Sve što je bilo realno da se unese u Zakon je analizirano i ono što je bilo moguće da se ugradi u Zakon je ugrađeno”, rekao je Kurtović.

Kurtović je također naglasio da je trenutni zakon nešto najbolje što je ministarstvo u okviru svojih nadležnosti moglo predložiti. Za žalbe obrtničkih komora tvrdi da su konkretno neosnovana. Konkretno, za činjenicu da obrtnici moraju odgovarati dijelom lične imovine i da ne mogu kupovati i prodavati obrte Kurtović naglašava da se radi o pravnom pitanju, odnosno tome da obrti ne spadaju u pravna lica, nego djelatnosti koje  obavljaju  fizička lica, pa samim tim ne mogu ostvarivati prava kao pravna lica. Kurtović je također istakao da Zakon donosi mnoga poboljšanja prvenstveno u pogledu mogućnosti brže registracije obrta, mogućnosti uvoza i izvoza, zapošljavanja bez položenog stručnog ispita, kao i mogućnosti istovremenom obavljanja usluga proizvodnje i servisiranja.

Ekonomski analitičar, Faruk Hadžić kazao je kako u BiH ima 55.000 registriranih obrta i u obrtništvu radi 112.000 ljudi. Sve ovo je pokazatelj, kaže on da obrt može biti kičma ekonomskog sistema BiH.

“Svi oni koji žele pokrenuti svoj biznis uz neka manja ograničenja, mogu biti nositelji ekonomskog razvoja u zemlji. Također, postoji i niz barijera zbog čega se ljudi ne odlučuju da ulaze u segment obrtništva, međutim ako želimo da obrtništvo bude jedan od nositelja razvoja moramo napraviti takav okvir gdje će se ljudi osjećati ugodno radeći. Također, moramo izmijeniti postojeće zakone kao što je Zakon o doprinosima koji je destimulativan za obrtnike, jer se po njemu svake godine povećavaju doprinosi za obrtnike”, pojasnio je Hadžić.

Obrtnice Lejla Selimović i Samija Krasnić, kazale su kako su kao obrtnice suočile s brojnim izazovima dok su registrirale svoj obrt.

Lejla, inače pravnica kaže da je morala raditi prekvalifikaciju, koja i nije bila baš potrebna, ali joj je oduzelo puno vremena, financijskih sredstva, kako bi se bio zadovoljen formalno-pravni razlog, te da novi Zakon po tom pitanju donosi brojna poboljšanja.

Pad zakona

Nakon što je usvojen na Predstavničnom domu Parlamenta Federacije BiH, Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH 27. 02. 2020. nije dobio potrebnu većinu Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.

Ono što je posebno tragično i porazno je da glavni razlog za neusvajanje novog Zakona leži u činjenici što se čak 16 od 58 izabranih delegata, dakle više od četvrtine, naprosto nije pojavilo na sjednici. Od prisutna 42 delegata, za Zakon je glasalo 29 delegata, 8 delegata je bilo protiv, a 5 suzdržanih, što znači da Zakon nije dobio potrebnu apsolutnu većinu od 30 glasova u odnosu na 58 imenovanih delegata. Nedostajao je samo jedan glas za usvajanje zakona, koji bi se sasvim sigurno našao da je 16 delegeta ispunilo svoju obavezu prema građanima i pojavilo se na svom preplaćenom radnom mjestu.

Kako dalje 

I u mjesecima koji su slijedili kao i u narodnom periodu Liberalni forum nastavio se zalagati za usvajanje novog Zakona o obrtu, uz određene izmjene u tekstu koji je predložilo Ministarstvo. Nastavljamo lobirati prema političarima i nećemo odustati od naše borbe da se obrtnicima, kao i svim privrednicima u BiH, omogući jednostavniji, brži i jeftiniji način poslovanja, te da država postane servis privrednicima, a ne njihov gospodar.