Action SEE

AKCIJA SEE (Mreža odgovornosti, tehnologije i institucionalne otvorenosti u regiji jugoistočne Europe) je mreža organizacija civilnog društva koje zajednički rade na promicanju i osiguranju vladine odgovornosti i transparentnosti u regiji jugoistočne Europe, povećavajući potencijal za građanski aktivizam i građansko sudjelovanje, promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda na Internetu i izgradnju kapaciteta i interesa unutar organizacija civilnog društva i pojedinaca u regiji za korištenje tehnologije u radu na promicanju demokracije. U saradnji s ovom mrežom Liberalni forum realizirao je projekat “Prema efikasnim i transparentnim javnim kompanijama”.

Cil j projekta “Prema efikasnim i transparentnim javnim kompanijama” bio je povećati ulogu civilnog društva i medija pružanjem objektivne informacijske učinkovitosti o nekim od najvećih državnih preduzeća u BiH. Taj je cilj uspješno postignut proizvodnjom medijskih članaka u suradnji s organizacijom CPU-a i portalom InfoRadar, koji su pružali objektivne informacije Liberalnom forumu, ali i relevantne izjave dionika u društvu o četiri odabrane teme: javne investicije u BiH, stanje u državnim preduzećima, perspektive razvoja telekom operatera i privatizacija BH Telecoma.

Kampanja zagovaranja koja je provedena u okviru projekta bila je zajednički napor koji je doprinio preusmjeravanju diskursa u medijima na važna ekonomska pitanja koja su relevantna za građane, iak moždao manje popularna.

Aktivnosti projekta uključivale su: istraživanje o četiri odabrane teme pri čemu je svaka predstavila neučinkovitost i neadekvatnu kvalitetu javnih usluga koje pružaju državna preduzeća u Bosni i Hercegovini. Istraživačke aktivnosti pratila je zagovaračka kampanja koja je uključivala: izradu četiri medijska članka u saradnji s novinarom InfoRadara, temeljeno na podacima istraživanja LF-a i dodatno obogaćeno izjavama domaćih i međunarodnih institucija, akademika, stručnjaka u toj oblasti, itd. Medijski članci promovirani su na InfoRadaru i na društvenim mrežama. Svaki medijski članak / tema promoviran je i kroz vizualni materijal kreiran u saradnji s video dizajnerom. Video su promovirani na društvenim mrežama i pokrenuli su rasprave među korisnicima društvenih medija. Na kraju projekta, naši su članci doprli do više od 350300 građana, dok je video pogledalo više od 54700 ljudi. Na Facebooku je bilo 1400 angažmana.

Konačno, projekat je okončan  javnom tribinom u Sarajevu „Budućnost državnih preduzeća u BiH“ kojom se o ovoj bitnoj temi dodatno pojačali javnu rasrpavu. Panel je okupio predstavnike Vlade FBiH, stručnjake za ekonomiju kao i ostale dionike. Sveukupno je konferenciji prisustvovalo više od 40 ljudi.

Tekstovi koji su objavljeni u okviru ovog projekta su:

1. KRAH JAVNIH INVESTICIJA U BiH: Sedam JP u posljednjih pet godina od predložena 102 proveli samo 13 projekata!

2. KOLIKO NAS KOŠTAJU DRŽAVNE KOMPANIJE: Osam milijardi duga, loše usluge, male penzije i plate u privatnom sektoru

3. IDU LI TELEKOM OPERATERI POSLOVNOM STRANPUTICOM: Profit BH Telekoma za 10 godina opao dva i po puta

4. ZA I PROTIV PRIVATIZACIJE BH TELECOMA: Kako će završiti stranačka „zlatna koka“ čiji se profit godinama topi

 

Video prezentacije sva četiri teksta:

  1. Krah javnih investicija u BiH: Novca ima, puteva nema!
  2. Koliko nas koštaju državne kompanije?
  3. Zašto je profit telekom operatera u proteklom periodu vrtoglavo opao
  4. Niz ekonomskih i političkih argumenata podržava privatizaciju telekoma kao adekvatno rješenje. Sa druge strane brojne su prepreke toj soluciji

Snimak konferencije: Budućnost javnih i državnih preduzeća u BiH