Javna preduzeća KS zapošljavaju 6.000 radnika, imaju 360 miliona KM prihoda i 820 miliona KM duga

Na osnovu analize Centara civilnih inicijativa (CCI) utvrđeno je da javna preduzeća u Kantonu Sarajevo ne posluju transparentno i da je neophodno unaprijediti njihova poslovanja, rečeno je danas u Sarajevu na pres-konferenciji CCI-ja.

Zbog toga su urađene preporuke u četiri oblasti, transparentnost, odgovornost, kontrola i depolitizacija, koje su predstavili zamjenica predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo Danijela Kristić, te zastupnici Vildana Bešlija, Damir Nikšić i Segmendima Srna.

CCI iznio je podatke da javna preduzeća zapošljavaju najmanje 6.000 radnika, imaju 360 miliona KM poslovnih prihoda godišnje i 820 miliona KM duga.

“Na sutrašnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo podnijet ćemo dvije inicijative koje se tiču preporuka u vezi transparentnosti”, rekla je Danijela Krstić.

Navedene preporuke odnose se na to da je potrebno uspostaviti javno dostupan i redovno ažuriran jedinstven registar svih javnih preduzeća u Federaciji BiH. Također, na web-stranicama trebali bi objavljivati i učiniti javno dostupnim informacije o poslovanju s obzirom na to da je analiza pokazala da ih je tek tri posto dostupno na webu od 82 dostupna izvještaja.

Skupština Kantona Sarajevo razmatrala je 96 izvještaja o radu ili poslovanju preduzeća, a trebala ih je ukupno 160.

U tom kontekstu samostalni zastupnik Damir Nikšić smatra da bi ti izvještaji trebali biti uniformisani, a ne da svako preduzeće piše “kako hoće“. Poručuje da bi građani i to stručnjaci u određenim oblastima trebali biti u upravnim odborima preduzeća.

U analizi je istaknuta činjenica da kontrola upravljanja u javnim preduzećima mora biti adekvatna.

“Defetktovali smo da je potrebno formirati posebno vladino tijelo za planiranje i praćenje učinka u sektoru javnih preduzeća. Također, ona koja nisu korisna za društvo i koja ne posluju dobro treba zatvoriti, restruktuirati ili privatizovati”, kazala je zastupnica Naše stranke Vildana Bešlija.

Po njenim riječima, na kvalitet rada u preduzećima uticalo bi kada bi se radila godišnja nezavisna vanjska revizija.

Zastupnica Socijaldemokratske partije BiH Segmendina Srna uvjerena je da u aktuelnom političkom ambijentu nije jednostavno implementirati navedene preporuke.

“Jasno je da za uspješnu realizaciju ovih reformi treba prethodna promjena paradigme politike, koja je danas sve suprotno od onoga što građani trebaju u upravljanju javnim preduzećima. Zato smatram važnim jednu od preporuka – depolitizaciju koja podrazumijeva unapređenje politike za depolitizaciju imenovanja u odbore i uprave javnih preduzeća, a što može pomoći da se poboljša poslovanje javnih preduzeća i da se nova zapošljavanja vrše na osnovu kvalifikacija stručnosti i iskustva”, zaključila je Srna.

CCI su obradili 14 od 16 javnih preduzeća u KS od 2010. do 2020. godine, kada je poziciju direktora obnašalo 76 osoba. Za njih 65 posto utvrđena je stranačka povezanost, što po mišljenju CCI-a ukazuje da politički utjecaj na rad javnih preduzeća postoji.

O autoru
Redakcija Podržite rad Liberalnog foruma. Pozivom na broj 090 291 099 donirate 2 KM za rad našeg Udruženja. Liberalni forum je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje građana koje za cilj ima razvoj, širenje i primjenu ideja i programa zasnovanih na načelima liberalizma. Vjerujemo u društvo individualne slobode, vladavine prava, slobodne tržišne ekonomije, malih poreza i ograničene i efikasne državne administracije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *