Zašto nam 4. juli mora biti važan

Piše: Danijal Hadžović

Na današnji dan, 4. jula 1776. objavljena je Deklaracija o nezavisnosti, kojom je proglašena nezavisnost Sjedinjenih Američkih Država od Velika Britanije. Bio je to projekat stvaranja prve moderne države utemljene na ideji – ideji slobode. Kreirana od mislilaca i velikana ljudske historije, koji su prosvjetiteljske filozofske ideje odlučili primijeniti u praksu, proglašena je prva država zasnovana na principu jednakosti među ljudima, ili kako je to u svojoj Deklaraciji o nezavisnosti definisao Thomas Jefferson: “Mi smatrano ove istine očiglednim: da su svi ljudi stvoreni jednaki, da su obdareni od strane njihovog Tvorca određenim neotuđivim pravima, među kojima su život, sloboda i težnja za srećom”.

Iz toga je dalje slijedio koncept organizacije same države prema kojoj se politički predstavnici biraju na ograničen period vladavine, s ograničenim ovlastima usmjerenim prije svega na čuvanje osnovnih prava svakog čovjeka. Ograničena vlast za vladara, maksimalna moguća sloboda za građanina uz neotuđiva i jednaka prava za sve.
Kakav je to samo bio radikalan zaokret od dotadašnjeg preovladavajućeg prinicpa da su aristokrati i monarsi od Boga odabrana elita da vlada, a osnovni princip funkcioniranja države njihova volja i ekspanzionistički apetiti.

Koliko je eksperiment bio uspješan, poznato je – SAD su od zapuštene britanske kolonije postale najuspješnija država u historiji, te do danas ostale svjetionik i čuvar slobode i demokratije u svijetu.Bez Američke revolucije, uspostave Sjedinjenih Američkih Država i pobjede u ratu protiv Britanskog carstva, pitanje je da li bi točak historije se okretao kako jeste, odnosno da li bi u Evropi narodne mase, inspirisane američkim projektom, krenule na dug put rušenja apsolutističkih monarhija i uspostave država zasnovanih na principima demokratije i jednakosti građana pred zakonu.

No, uvijek treba imati na umu da su svemu tome prethodile ideje koje su razvijali neki idealistični filozofi i teoretičari. Ono što mi danas shvatamo zdravo za gotovo kao što su građanska prava, sloboda govora ili pravo da glasamo, nekoć su tek bile “lude” ideje u glavama nekolicine idealista. Upravo takve ideje su očevi SAD odlučili primijeniti u praksu. Ideje su postale riječi, riječi su postale djela, a djelo je na kraju bila Amerika.

O autoru
Danijal Hadžović Publicist, novinar, politolog i osnivač Liberalnog foruma. Zagovara i promoviše izgradnju Bosne i Hercegovine na vrijednostima "života, slobode i težnje za srećom".

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *