Kakva poboljšanja obrtnicima donosi novi Zakon o obrtu

Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH (PFBiH) usvojili su na sjednici održanoj 05. 07. 2021. Prijedlog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH po hitnom postupku. Podsjećamo, da bi Zakon stupio na snagu neophodno je da bude usvojen i od Doma naroda FBiH.

U nastavku donosimo analizu usvojenog Zakona u odnosu na prijedlog zakona koji je bio proceduri krajem 2019. i početkom 2020. godine. Podsjećamo da je Liberalni forum aktivno radio na promociji novog Zakona o obrtu i upozoravao javnost na potrebu da on bude usvojen.

 

Piše: Adis Muhović.

Ovo su najznačajnija unapređenja koje donosi novi Zakon, ako bude usvojen u Domu naroda.

Napomena:+ stoji ispred svake stavke koja je bila riješena u Prijedlogu iz 2019. godine, a – za stavke koje su izmijenjene

+ Omogućeno je vanjskotrgovinsko poslovanje obrtnika

+ Skraćena je procedura i pojednostavljena registracija obrta

+ Pri registraciji se prikuplja manje papirologije, jer je omogućeno da službenici pribavljaju dokumentaciju po službenoj dužnosti

+ Ograničeno je izvršenje nad imovinom obrtnika, tako da imovina koja je potrebna za život i poslovanje ne može biti dio izvršenja

+ Obrtniku je omogućeno obavljati i druge djelatnosti, koje služe obavljanju osnovne djelatnosti ili se uobičajeno obavljaju uz djelatnost obuhvaćene rješenjem o obavljanju obrta

+ Omogućeno je fizičkim osobama i penzionerima nediskriminatorno obavljanje obrta u vidu dodatnog i dopunskog zanimanja, jer po prvi put dopunsku djelatnost mogu registrovati penzioneri koji nisu otišli u “punu penziju”

+ Predviđen je obrtni registar kao informacioni sistem za upravljanje procesom registracije i obradu podataka o obrtima, kojim će upravljati FMRPO, a koji će sadržavati i podatke o obrtnicima i licima koja obavljaju srodnu djelatnost i domaću radinost i sto je najbitnije, čiji je upis obavezan u skladu sa ovim Zakonom. Ovo je iskorak u odnosu na postojeći Zakon, jer je trenutna evidencija obrtnika loša i nije moguće sa sigurnošću znati koliko obrtnika posluje u Federaciji BiH.

– Prestanku obrta po sili zakona – na osnovu zahtjeva Porezne uprave Federacije BiH, ako se utvrdi da obrtnik nije koristio privremeni prestanak, obustavi obrt duže od 6 mjeseci i ne ostvaruje prihod od prometa i ako obrtnik duže od 6 mjeseci ne obračunava i ne plaća porezne obaveze, obrt će biti ugašen po sili zakona. *Precizirano je da prestanak obrta po sili zakona utvrđuje nadležni organ rješenjem (na prijedlog delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH) + Nema više obaveze izdavanja obrtnice kao isprave (koja se svakako nije izdavala), što rezultira jednim parafiskalnim nametom manje u odnosu na postojeći Zakon ***** jedan od zahtjeva Komore iz 2019. godine, od kog je, čini se, odustala.

+ Pored vlasnika ostvarenog patentnog prava, obrt može osnovati i vlasnik industrijske svojine

– Članarina odnosno visina članarine Obrtničkoj komori je umanjena u odnosu na važeći Zakon, tako da se ista ne može propisati u iznosu većem od 0,5% od osnovice za obračun doprinosa za prethodnu godinu (prosječne neto plate u FBiH) koju objavljuje Federalno ministarstvo finansija (u skladu sa postojedim Zakonom iznos je 1%, ali je u odnosu na prethodni Prijedlog povećana sa 2 KM, na max ≈5 KM);

– Visinu članarine i način raspodjele iste utvrđuje Obrtnička komora Federacije BiH svojom odlukom (nema razlike u odnosu na važeći Zakon, ali ima u odnosu na prethodni Prijedlog, kada je visina bila propisana Zakonom (2 KM)

+ Ukinuto je “licenciranje” za registraciju – ukinuta je podjela obrta na vezane i posebne obrte čime je po prvi put omogućeno obavljanje pojedinih vrsta obrta i bez stručne spreme, koja je velikim dijelom sprečavala osobe, posebno mlade ljude da registruju željeni obrt, a bez nepotrebnih administrativnih prepreka. *Posebni kantonalni propisi još uvijek važe.

Kao što možete vidjeti, godinu i po kasnije, široku podršku je dobio skoro isti Priedlog, koji donosi ista unapređenja obrtnicima kao korisnicima.

Ispod stavljam listu zahtjeva i argumentacije Obrtničke komore FBiH, pa se može vidjeti kako su ocjenjeni u analizi, da li su bili realni, a dodajem i od čega je Komora odustala, jer je podržala ovaj prijedlog.

– Obrtnik odgovara cjelokupnom ličnom imovinom. Obrtnik treba odgovarati isključivo onom imovinom koju je uložio u rad.

Ocjenjena kao NEUTEMELJENA. Članovi “Odgovornost obrtnika” i “Izvršenje na imovini obrtnika” nisu se izmijenili, dakle ODUSTALO se.

– Ukidanje izdavanje obrtnica je loše.

Ocijenjena kao DJELIMIČNO UTEMELJENA. Novim Prijedlogom nije predviđeno izdavanje ni “male”, ni “velike” obrtnice, dakle ***ODUSTALO*** se.

– Obrt se ne može prodati, nego samo prepustiti članu porodice ili u suprotnom ugasiti.

Ocijenjena je kao UTEMELJENA, te je rečeno da su POTREBNE DOPUNE, ali i da je Komora bila NEDOSLJEDNA, jer nije insistirala na ovom pitanju u Nacrtu. Ta je praksa nastavljena i s novim Prijedlogom, s obzirom da se članovi “Prenos obrta” i “Prenos obrta u slučaju smrti obrtnika” nisu promijenili i obrt nije moguće prodati, već samo naslijediti – prenijeti na člana uže porodice. Dakle ***ODUSTALO*** se.

– Obrtima neće biti omogućeno vanjskotrgovinsko poslovanje.

Ocijenjena je kao DJELIMIČNO UTEMELJENA, ali je rečeno da NISU POTREBNE IZMJENE, jer se problematika rješavanja vanjskotgovinskog poslovanja već registrovanih obrtnika može riješiti kroz upis u Obrtni registar. Novi Prijedlog nije promijenjen u stavkama koje definišu vanjskotrgovinsko poslovanje, dakle ***ODUSTALO*** se i od ovog zahtijeva, istina s razlogom, jer tu problema nije bilo.

– Potrebno je bolje definisati ko od članova užeg domaćinstva može pomagati u vođenju obrta.

Ocijenjeno kao UTEMELJENO, te je rečeno da su POTREBNE DOPENE, ali i da je Komora bila NEDOSLJEDNA, jer nije insistirala na ovom pitanju u Nacrtu. Novi Prijedlog je u članu “Članovi zajedničkog domaćinstva” preciznije difinisao način: tačka 1) “Članovi zajedničkog domaćinstva mogu u obavljanju obrta pomagati obrtniku.” je promijenjena u “Članovi zajedničkog domaćinstva mogu u obavljanju obrta pomagati obrtniku bez zasnivanja radnog odnosa na način da rade u njegovom prisustvu”. Dakle, NIJE se odustalo.

– Članarina u fiksnom iznosu od dvije (2) KM ugrožava Komore.

Ocijenjena kao UTEMELJENA, jer nije bilo jasno kako Predlagač planira osigurati povećanje obuhvata obrtnika (članova Komore) koji će nakon usvajanja Prijedloga plaćati članarinu kao zakonsku obavezu, te je rečeno da su POTREBNE DOPENE na zadovoljstvo obrtnika kao korisnika. Komora i FMRPO su postigle dogovor da se prepolovi max. iznos naknade, ali kaznene odredbe za neplaćanje nisu uvedene. Dakle, NIJE se odustalo.

Od 6 zahtjeva, insistiralo se na 2 utemeljena, a odustalo se opravdano od 2 djelimično utemeljena zahtjeva (vanjskotrgovinsko poslovanje i obrtnice), te opravdano od 1 neutemeljenog zahtjeva (odgovornost obrtnika). Neopravdano se odustalo od 1 utemeljenog (prenos obrta)

O autoru
Redakcija Podržite rad Liberalnog foruma. Pozivom na broj 090 291 099 donirate 2 KM za rad našeg Udruženja. Liberalni forum je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje građana koje za cilj ima razvoj, širenje i primjenu ideja i programa zasnovanih na načelima liberalizma. Vjerujemo u društvo individualne slobode, vladavine prava, slobodne tržišne ekonomije, malih poreza i ograničene i efikasne državne administracije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *