Elena Babić-Đaković, predsjednica Udruženja „Freelance“: Predloženi Zakon o porezu na dohodak bi uništio freelancere

Premijer Vlade Federacije BiH Fadil Novalić uputio je u zakonsku proceduru prijedloge zakona o porezu nadohodak i zakon o doprinosima kojim bi se, uz smanjenje doprinosa, redom uveli novi i povećali svi postojeći porezi vezani uz dohodak, uključujući, između ostalog, topli obrok, oročenu  štednju, dividendu, pomoć poslodavca radniku.

 

Elena Babić-Đaković, predsjednica Udruženja „Freelance“ navodi da bi predložena rješenja u slučaju usvajanja uništila freelancere u našoj zemlji.

– Ako ga donosioci odluka izglasaju u ovakvom obliku, iz ove zemlje će raseliti i ovo malo ljudi koji su ovdje ostali da žive i pošteno zarade svoju egzistenciju. I ne samo da će ih raseliti, nego će dugoročno uništiti i svaki potencijal freelancinga i samozapošljavanja u ovoj zemlji, a mnogi dragi ljudi koji ne mogu da nađe posao u državi, jer sistem ne čini ništa da im obezbijedi perspektivu, neće više imati mogućnost da sebi ostvare ezgistenciju. Freelancing je još jedina šansa da se ljudi sami zaposle bez korištenja bilo kakvih državnih resursa. Novi prijedlog zakona o doprinosa nama nameće potrebu za plaćanje doprinosa na zdravstveno i penuiono, a da pritom nemamo pravo korištenja zdravstvenih usluga, niti nam se priznaje radni staž.

Predsjednica Udruženja „Freelance“ ističe da freelanceri u BiH nikad neće pristati na ovakva rješenja.

– Osim što su ti nameti previsoki, za svakog ko radi na ovaj način će biti nepodnošljivi, freelancing je prekarni rad, ti ljudi rade od posla do posla i ne ostvaruju tako velike zarade, oni su često simbolični i neredovni, a nameće nam se da plaćamo visoke nameta za usluge kojima nećemo imati pristupa.Zakon koji bi nama trebao omogućiti pravo na korištenje zdravstvenog osiguranja i priznati staž, njihove izmjene čak nisu ni u pripremi. Mi ovo ne samo da nećemo moći izdržati, mi na ovo nećemo pristati, navodi Babić-Đaković.

Babić-Đaković ističe kako kreatori zakona očigledno ne razmišljaju iz perspektive onih koje njihove zakoni pogađaju te da pri svemu imaju potpuno druge interese.

– Kreatori zakona vjerovatno ne razmišljaju iz perspektive nas koje ti zakoni afektiraju. Mi se nadamo da ćemo kroz rad našeg udruženja, kroz inicijative koje smo im uputili,kroz amandmane koje im šaljemo kako bismo ih osvijestili i ukazali na naš interes, da ćemo promijeniti njihovo razmišljanje o nama, te da će izmijeniti tekst ovog zakona, dok se ti zakoni ne pripreme u formi koja će osigurati podršku frilenserima i omogućiti im da ostanu i opstanu u zemlji i da se dalje razvijaju i ekonomski jačaju državu.

Važno pitanje  koja se postavlja je i koliko je uopšte zakonito ljudima naplaćivati doprinose za stavke koje nemaju pravo koristiti, kao što je trenutno slučaj s  ljudima koji su angažirani na osnovu ugovora o djelu i freelancinga, a novim prijedlogom zakona bi im nameti bili još i povećani.

– U maju ove godine smo se obratili instituciju Ombudsmena BiH koja je analizirala ovaj problem i izdala preporuke Vladi i Parlamentu Federacije BiH. Mi imamo uporište u toj preporuci koja dokazuje da smo mi u pravu i da se nama nepravedno nameće naplata doprinosa za zdravstveno od 4%, jer  Zakon o zdravstvenom osiguranje po članu 19, nas ne definira kao zdravstvene osiguranike, ističe Babić Đaković.

 

 

 

O autoru
Redakcija Podržite rad Liberalnog foruma. Pozivom na broj 090 291 099 donirate 2 KM za rad našeg Udruženja. Liberalni forum je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje građana koje za cilj ima razvoj, širenje i primjenu ideja i programa zasnovanih na načelima liberalizma. Vjerujemo u društvo individualne slobode, vladavine prava, slobodne tržišne ekonomije, malih poreza i ograničene i efikasne državne administracije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *