Odgovor SDA-ovom portalu na kritike Liberalnog foruma: Hoće veliku državu, a priznaju da ne znaju organizovati nikakvu državu

Piše: Danijal Hadžović

Blog „Bosanska misao“ objavio je tekst autorice Maide Šljivić u kojem se negativno osvrće na ulogu Liberalnog foruma i vrijednosti koje promovišemo. Iako obično ne bih komentarisao ovakve intelektualno skromne uratke, posebno kada su pisane na takvom jednom neutjecajnom i nepoznatom blogu, upravo ta intelektualna skromnost napisanog teksta od jedne mlade osobe budi u meni potrebu da odgovorim na tvrdnje i optužbe koje su tamo iznesene. Dakle da je educiram o nekim stvarima, želeći vjerovati da za nju još nije kasno.

Zeleni fanatici

Za neupućene, Bosanska misao objavljuje ultranacionalističke uratke kojima stilom pisanja pokušava dati intelektualn ozbiljnost, najčešće kroz nekakvo neselektivno, zaljubljeno i fanatično veličanje SDA i njenih ključnih protagonista. Pritom, fanatična ljubav koju autori ovog bloga iskazuju prema ovoj stranci, da stvar bude tužnija, ne demonstrira se kroz podržavanje konkretnih politika i poteza ove SDA, nego kroz nekakvo transcedentno veličanje „simbolizma“ bošnjaštva i državotvornosti koje u vizuri autora ovog bloga utjelovljuje ova stranka, a nasuprot kojeg, navodno stoje, aveti jugokomunizma, velikosrpstva, velikohrvatska i njihovih sarajevskih saveznika. Objektivno sagledavanje učinka ove stranke, činjenica da su pod njihovim vodstvom Bošnjaci masovno raseljeni po svijetu, da imaju jedan od najnižih standarda u Evropi, da je kreirana država potpuno neefikasnih institucija i vladavine nekompetentnih i da se kroz sve ove godine pod palicom ove strake odvija masovna pljačka resursa ovog društva, teme su koje ne dotiču autore na ovom blogu, jer je njihova stvarnost biblijska borba bošnjačkog dobra (SDA) nasuprot zla, u šta spadaju svi ostali.

 

Neznanje, sramotno neznanje

Iz takve, komične i religiozne vizure svijeta primijenjene na nimalo mističnu žabokrečinu bh. svakodnevnice, autorica je, sa svojim skromnim znanjem, odlučila da analizira rad Liberalnog foruma, pa i sam liberalizam kao političku filozofiju.

Nakon što je objasnila osnovne principe za koje se zalaže Liberalni forum, što je u našoj agendi jasno navedeno, autorica Šljivić navodi.

„Pojednostvaljeno rečeno, liberali, u najširem smislu te riječi, zagovaraju minimalnu državu, odnosno državu u čijim će rukama biti samo sudstvo, policija i vojska“, navodi Šljivić.

Da, liberali „pojednostavljeno rečeno“, zagovaraju minimalnu državu. Da ta država treba biti svedena na sudstvo, vojsku i policiju, definirao je veliki liberalni filozof John Locke. Ali Locke je te principe definirao u 17. stoljeću kada je u Evropi dominantna bila apsolutistička monarhija, a on sanjao državu čije će ovlasti biti striktno svedene na to da maksimiziraju slobodu pojedinca. No, već u 19. stoljeću, kada su mnogi liberalni principi nametnuti u praksu u većem dijelu Evrope, posebno u ekonomiji gdje u manjoj ili većoj mjeri dominira princip nereguliranog preduzetništva na slobodnom tržištu, liberali shvataju da „minimalna država“ sama po sebi nije dovoljna za ispunjavanje onog drugog liberalnog principa, jednako važnog poput individualne slobode – jednakih mogućnosti. Stoga, liberali 19. stoljeća počinju zastupati tezu da pojedinac ne može biti istinski slobodan ako mu se ne omoguće i pretpostavke za jednakost mogućnosti, odnosno oni resursi koji će mu dati priliku da stekne što bolju poziciju da se takmiči na tržištu i u što većoj mjeri ostvari svoj potencijal. S tim u vezi, sve veći broj liberala postaju pristalice i proširenja ovlasti države na one aktivnosti koje imaju za cilj pojedincu omogućiti bolju startnu poziciju, poput univerzalnog obrazovanja, zdravstvene zaštite, itd… Tvrditi da bi u svoj kompleksnosti društva 21. stoljeća, mnogo kompleksnijeg od svijeta u Lockovom 17. stoljeću, kada imamo sofisticiranu tehnologiju i goleme izazove poput globalnog zatopljenja, virusa, terorizma, cyber špijunaže i ostalog, ovlasti države trebalo svesti samo na sudstvo, vojsku i policiju djeluje pomalo besmisleno.

Također, Liberlani forum kao organizacija nigdje nije izrazio stav da se borimo za Bosnu i Hercegovinu u kojoj bi ovlasti države bile ograničene na sudstvo, vojsku i policiju. I iz takve jedne pogrešne premise da se LF zalaže za takav cilj, autorica izvodi potpuno pogrešne zaključke, vraćajući loptu na svoj nacionalistički teren.

 

Bošnjaci i Crnogorci

 

„Međutim, kao i svaki “-izam” i liberalizam, ukoliko se nastoji primijeniti na život u čistom obliku, doći će u koliziju sa zbiljom, posebno sa bosanskohercegovačkom i crnogorskom u kojima su “top teme” identitarne prirode. Država kao institucionalni mehanizam koji pokreće i održava sve druge institucije unutar nje same, garant je identitetu, a identitet opstanku naroda u duhovnom, kulturnom pa i biološkom smislu. Minimalna država ne bi mogla zaštiti identitet Bošnjaka i Crnogoraca. Tim više što je usljed srpske oružane agresije u prošlosti, a narativno-psihološke u sadašnjosti, naš narod, zajedno sa Crnogorcima, praktično prinuđen “uvećavati” državu, odnosno graditi institucionalne mehanizme koji će slabiti svaki pokušaj njenog urušavanja“, tvrdi Šljivić.

Dakle, prema autorici, država je tu primarno da štiti identitet, te tvrdi da bošnjački i crnogorski? (zašto se u istu ravan sada stavlja i crnogorski identitet, nema vjerovatno nikakvog drugog objašnjenja osim zaluđenošću Crnom Gorom njenog urednika) identiteti ne mogu biti zaštićeni preko minimalne države.

Na koji način to država treba štiti bošnjački (i crnogorski identitet) od velikosrpske navale, zašto mu je potrebna baš velika država i koliko je to SDA bila uspješna u jačanju te države i identiteta (vidimo u praksi), autorica također ne objašnjava.

I ovdje opet dolazimo do neznanja. Autorica ne shvata da „minimalna država“ pa ni liberalna država ne znači državu koja ne radi gotovo ništa, kamoli neefikasnu državu. Naprotiv, liberali žele tačno razgraničiti šta može i šta mora raditi država, a u šta ne smije da se miješa. I da to što radi, radi po strogim pravilima i pod kontrolom demokratske javnosti. Dakle, da li država u vizuri liberala treba da se bavi pitanjem zaštite sigurnosti pojedinca, zdravstvene, fizičke i građanske? Apslutno. Da li država treba da se bavi proizvodnjom i prodajom jaja? Nema potrebe, jer to tržište daleko efikasnije rješava. Država eventualno može i treba postaviti pravila pomoću kojih će se vršiti ta proizovdnja i prodaja jaja.

 

Problem BiH

No problem Bosne i Hercegovine nije minimalna država, nego glomazna i neefikasna država. To je država koja ima mnoštvo institucija, mnoštvo zaposlenih, uzima enormne poreze, a čije institucije nisu u stanju obaviti ni one osnove uloge zaštite građana, poput aktuelne nabavke vakcina. Dakle, mi u praksi u BiH imamo najgore od oba svijeta.

 

Dalje autorica navodi:

Ovaj mali ekskurs, jedna kroki dekonstrukcija liberalizma, nema funkciju suprotstavljana liberalnoj/im ideologij/ama. On je tek neka vrsta uvoda za prepoznavanje i razumijevanja dešavanja usljed sukoba sa stvarnošću. U konkretnom slučaju sukob Liberalnog foruma sa idejama na kojima počiva nekolikim posljednjim tekstovima.

Dok će s jedne strane zagovarati minimalnu državu, u tekstu Što više država pokušava sve regulirati, to više slabi sebe, s druge strane će “epohalno” otkriti da imamo, obratite pažnju na konstrukciju, “kolosalan raspad ideje države BiH”. U istoimenom tekstu autor s pravom negoduje na lošu reakciju institucija sistema zbog toga što u našoj zemlji još nije počela masovna vakcinacija. Međutim, da li to znači da je sama ideja države Bosne i Hercegovine pala na historijskom ispitu ili samo da vlast nije adekvatno reagirala“.

 

Pogubila se

Ovakvo rezoniranje je već na nivou rasprava  pred granapima. Sve da i Liberalni forum zagovara minimalnu državu kako je autorica definiše, što je netačno, ne znam na koji način bi nam to uskratilo naše pravo da negodujemo zbog neefikasnog djelovanja vlasti da obave zadatke koje su preuzeli na sebe, poput zaštite zdravlja i života građana, u konkretnom slučaju kroz nabavku spasonosnih vakcina? Ovo je argument u rangu da ako ste generalno protivnik rata, nemate pravo slaviti pobjedu nad fašizmom.

 

No, kako tekst odmiče autorica se sve više gubi u vlastitim nelogičnostima i opskurnim zaključcima.


„Svakome ko je makar bio predstavnik etažnih vlasnika u ulazu zgrade, jasno je da je organiziranje i vođenje institucija nimalo lahak zadatak. K tome, nemoguće je biti slijep kod očiju i ne vidjeti da doslovno imamo ozakonjeno djelovanje političkih partija koje rade sve da institucije sistema ne funkcioniraju. Nikakve dileme nemamo da bismo već imali vakcine kad bi Srbi pristali da imamo ministarstvo zdravstva na državnom nivou. K tome, ne samo Bosna i Hercegovina, nego čak i Švedska, ima problem sa vakcinacijom“.

Dakle, autorica koja na početku tvrdi da Bošnjacima treba velika država, sada pak otvoreno priznaje da političke elite u čiju odbranu staje ne znaju izgraditi državu i njene institucije. No nalazi im opravdanje u riječima da to nije „nimalo lahak zadatak“ te na to dodaje da „doslovno imamo „ozakonjeno djelovanje političkih partija koje rade sve da institucije sistema ne funkcioniraju“. Da podeblja svoj argument autorica navodi da i Švedska ima problem s vakcinacijom! Možda Švedska ima problem s vakcinacijom, ali šta ćemo sa svim ostalim segmentima funkcionisanja države u kojoj je švedska država višestruko superiornija od naše? I izgradnja države uistinu nije lak zadatak, no činjenica da je Bosna i Hercegovina među najneefiikasnijim i najnefunkcionalnijim državama, pokazuje da ovdašnje političke elite taj zadatak obavljaju lošije od svih ostalih u Evropi te da su oni tom teškom zadatku najmanje dorasli.

I ako autorica smatra da je glavni razlog neefikasne države djelovanje stranaka čiji je cilj da njene institucije nikad i ne profunkcionišu, na koji način onda tek misli izgraditi „veliku državu“ koja će “štiti identitet Bošnjaka”, kad činjenicu da država sada jedva da ispunjava i svoje najosnovnije funkcije objašnjava time da to “nije nimalo laHak zadatak”?

Dalje autorica Šljivić navodi:

„Shodno tome, autor teksta bi trebao u odnosu institucija sistema prema nabavci vakcina imati dokaz da državu treba slabiti (ka minimalnoj), a ne jačati (“uveličavati”) je. Naprotiv, on slavi de facto totalitarnu državu, čiji predsjednik zna nazive svih sela u državi, otvara sve puteve, regulira doslovno sve oblasti života (mislimo na Aleksandra Vučića i Srbiju) pa poentira: “Vučić je profitirao kao niko jer Srbija ne samo da je najuspješnija da se pobrine o svojim građanima, nego se brine o regionu, o građanima zemalja koje su ono, khm, nezavisne i ponosite.”

Ponovo na osnovu pogrešne premise totalno pogrešan zaključak. Liberalni forum nigdje nije zauzeo stav da se država ne treba baviti zdravljem građana, no opet ponavljam, čak i da jeste, to ni na koji način ne umanjuje naše pravo da tražimo da država prema nama kao poreskim obveznicima ispunjava obaveze koja je uzela na sebe. Dalje, autorica ne razumije šta je koncept „minimalne države“, ne razumije da ograničene ovlasti države ne znače i neefikasnu i slabu državu u ovlastima koje ima.

U tom smislu, u slučaju Aleksandra Vučića, niko nije veličao njegov autokratski način upravljanja, nego efikasnost, u konkretnom slučaju, u  nabavci vakcina i zaštiti zdravlja svojih građana. Upravo primjer s Vučićem ogolijeva blesav pokušaj autorice da pravda nesposobnost vladajuće bh. strukture koju simpatiše, spočitavajući nam da mi tu nesposobnost nemamo pravo da kritikujemo, jer s druge stane bi kao stajalo veličanje totalitarne države koja sve zadatke rješava efikasno. Budalaština.

 

Idemo dalje.

„Teško je oteti se dojmu da je autoru teksta, a možda i kreatorima uređivačke politike ovoga portala, veći interes bio nastaviti produbljivati jaz “između simbola i stvarnosti“, nego afirmirati liberalne ideje. Jer je upravo negodovanje što se, prema njegovom mišljenju, urušava simbolički poredak države ništa drugo do negodovanje što država nije “veća”, a ne “manja”, kako bi liberali, valjda, trebali željeti“.

 

Ne, interes nam nije „nastaviti produbljivati jaz “između simbola i stvarnosti“ šta god to trebalo značiti, nego nam je interes da vlast zaštiti život i zdravlje svojih građana. A s obzirom da ne smatramo da se država ne treba baviti zdravljem svojih građana, to svakako nije u suprotnosti ni s našom uređivačkom politikom ni s liberalnom filozofijom.

 

Nacionalistička tlapnja

„Tekstom poput ovoga o “kolosalnom raspadu ideje bosanskohercegovačke države”, nemam nikakvu dilemu, svjesno se intenziviraju negativne emocije spram države Bosne i Hercegovine, kao takve, te je, u kontekstu bilo kakvog ostvarivanja odnosa s drugim državama – okarakterisati kao anticivilizacijsku tvorevinu. Navodi se u tekstu, dalje, da je odlazak građana BiH na prekogranično vakcinisanje i onemogućenost naših institucija za nabavku vakcina “bitno otrježnjenje za sve one koji nisu do sada shvatili gdje žive i u kakvoj su situaciji”.

Tu je opet karakteristična nacionalistička tlapnja da neko kao svjesno radi protiv države Bosne i Hercegovine i da ciljano stvaramo negativne emocije kako bi je slabili, što je tipični manir nacionalisti da sav neuspjeh, kriminal i nesposobnost sebe i svoje političkih uzora pravda navodnim pokvarenim namjerama i nedostatkom nacionalne svijesti kod njihovih kritičara. No, da pojasnim autorici. Negativne emocije prema državi BiH ne stvara Liberalni forum. Negativne emocije prema državi stvaraju oni koji postavljaju vlastitu suprugu za direktoricu najvažnije zdravstvene institucije u državi i puste je da napravi haos u zdravstvu, negativne emocije prema državi stvaraju oni koji najveću krizu u modernoj historiji zloupotrebljavaju za kriminalnu nabavku kineskih respiratora sumnjive kvalitete, negativnu emociju prema državi stvaraju oni koji, u strahu od sudskog procesa kako bi dokazali da su ti respiratori odlični, počnu korisiti te respiratore za liječnje teško oboljelih od koronavirusa iako se u tu svrhu ne smiju koristiti, negativnu emociju prema državi stvaraju oni koji na najodgovornije funkcije i u najviše institucije imenuju polupismene poltrone koji uništavaju sve čega se dotaknu, negativnu emociju prema državi stvaraju oni koji vrše brutalnu pljačku resursa ovog društva, negativnu emociju prema državi stvaraju oni koji su nas svojim politikama doveli do stanja da je BiH država s jednim od najnižih standarda i najvećih stopa nezaposlenosti u Evropi, negativnu emociju prema državi stvaraju oni koji nisu u stanju stvoriti institucije koje bi štitile elementarnu sigurnost i zdravlje građana, negativnu emociju prema državi stvaraju oni koji uslijed vlastite nesposobnosti da nabave vakcine građane sluđuju pričama o nekakvim ratovima i otcjepljenjima.

Oni su, a ne mi, zaslužni što desetine hiljada mladih već godinama u hrpama napuštaju takvu državu nepravde, besperspektivnosti i depresije.

I Liberlani forum, budite uvjereni u to, nastavit će svoju borbu da takvi pojedinci i političke grupe konačno prestanu biti gospodari našeg života i smrti i da pokažemo da neka drugačija Bosna i Hercegovina može postojati. Ma koliko vas kao zaljubljenike u SDA to boljelo.

 

A draga Maida, mlada si. Ako liberalizam i kompleksnosti političkih filozofija i upravljanja državom želiš razumjeti, treba ti još jako, jako puno knjiga i iskustva. Mentorstvo tvog urednika ti tu neće puno pomoći, jer o tome ne zna ništa, a i da je nešto u intelektualnom smislu vrijedio, ne bi bio anonimni profesor u provinciji.

S poštovanjem
Danijal Hadžović

Predsjednik Liberalnog foruma

O autoru
Danijal Hadžović Publicist, novinar, politolog i osnivač Liberalnog foruma. Zagovara i promoviše izgradnju Bosne i Hercegovine na vrijednostima "života, slobode i težnje za srećom".

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *