Liberalni forum predstavio Policy: Akcizna politika na duhan u BiH

Liberalni foruma izradio je policy papper u kojem su analizirani utjecaj akciznih politika na crno tržište u BiH te predlažu konkretna rješenja. Policy je predstavljane u utorak, 21. 12. 2021. u Sarajevu u Hotelu Holiday. Autori policyja su ekonomisti Faruk Hadžić i Admir Čavalić.

Predstavnik Udruženja ekonomista RS SWOT Arsen Hršum koji je bio jedan od govornika na panelu kazao je da je potrebno da se fiskalna, odnodno akcizna politika, stalno preispituje jer je iznalaženje optimalnih rješenja  mukotrpan proces.

“Trenutna akcizna politika, odnosno analiza koja se ovdje primjenjuje sa stanovišta formalnih podataka, pokazuje da je ona dala pozitivna rješenja. Međutim, određeni podaci koji su dostupni sa sivog, odnosno ilegalnog tržišta, ukazuju da ona ima i niz nekih negativnih efekata koji mogu biti posljedica previsokog nivoa iznad optimalnog, sa ekonomskog aspekta, ali i drugih posljedica funkcionisanja ekonomije i institucija unutar BiH”, rekao je Hršum.

U okviru analize predstavljeni su efekti postojeće akcizne politike na duhan i duhanske proizvode u BiH. Jedan od zaključaka je da  trenutna akcizna politika ne donosi rezultate, prije svega u kontekstu rasta budžetskih  prihoda po ovom osnovu. Zbog toga ju je, smatraju ekonomisti, potrebno mijenjati i to vraćanjem na nivo iz 2016. godine.

“To bi značilo da se smanji trenutni nivo akciza iz prostog razloga što je analiza pokazala da nakon 2016. godine prihodi od akciza stagniraju iako je došlo do povećanja stope akciza. U tom vremenskom periodu došlo je do rasta sivog tržišta akciznih proizvoda i tada se pokazalo da akcize nisu ispunile svoj osnovni cilj, a to je da pored ubiranja prihoda, novca, odnosno fiskalnih efekata, nisu posignuti oni ekstrafiskalni efekti, a to je smaniivanje potrošnje tih proizvoda koji utiču loše na ljudsko zdravlje”, istakao je Hršum.

U tom smislu, kako je dodao, preporuka da se vrati na nivo iz 2016. godine, uz analizu i ostralih elemenata, mogla bi imati efekte i na smanjenje sivog tržišta jer bi to imalo pozitivan uticaj na sistem javnih finansija, a možda bi imalo efekat i na smanjenje konzumacije tih proizvoda.

U dokumentu se navodi da se prikupljeni prihodi po osnovu akciza na duhan i duhanske proizvode ne usmjeravaju namjenski, te bi to trebalo promijeniti kako bi se unaprijedio zdravstveni sistem i na taj način kompenzirali negativni efekti konzumacije tih proizvoda.

Nezavisni ekonomski analitičar Faruk Hadžić je rekao da su analizirali i predstavili u dokumentu kako se kretao rast akciza na duhan tokom posljednjih desetak godina i kako su u tom periodu rasli poreski prihodi. Pratili su također kako je opadala količina prodaje na legalnom tržištu, a rasla na ilegalnom tržištu.

“To je ponudilo niz odgovora da bi akciznu politiku u BiH trebalo korigovati u smislu da se smanji akciza jer je previsok nivo akcize čak preko preporučenog nivoa koji je u EU i koji navodi da je potrebno da poresko opterećenje bude 80 procenata maloprodajne cijene, a to je u BiH već 90 procenata i dovelo je do rasta crnog tržišta”, rekao je Hadžić.

Podaci do kojih su došli kroz to istraživanje, kako je dodao, pokazuju da je sada otprilike izjednačeno legalno i ilegalno tržište u BiH.

“Bili bismo presretni da je ovakav vid visoke akcize doveo generalno do pada konzumacije, ali to nažalost nije slučaj jer čim postoji mogućnost da se pronađe supstitut u ovom slučaju na ilegalnom tržištu  onda automatsko postoji problem i za zdravstveni sektor jer znamo šta je sastav legalnih duhanskih proizvoda, ali se ne zna šta je sastav ilegalnih”, dodao je Hadžić.

Ideja dokumenta je da se sa svim ključnim učesnicima u procesu, kreatorima politika, donosiocima odluka i drugima, otvori dijalog o problematici akcizne politike i dokidanja aktualne akcizne politike koja je dovela do rekordnog crnog tržišta, navode autori.

O autoru
Redakcija Podržite rad Liberalnog foruma. Pozivom na broj 090 291 099 donirate 2 KM za rad našeg Udruženja. Liberalni forum je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje građana koje za cilj ima razvoj, širenje i primjenu ideja i programa zasnovanih na načelima liberalizma. Vjerujemo u društvo individualne slobode, vladavine prava, slobodne tržišne ekonomije, malih poreza i ograničene i efikasne državne administracije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *