SWOT I LF u Banjoj Luci predstavili Policy Paper: „Akcizna politika na duhan u BiH- trenutno stanje i perspektive“

Udruženje ekonomista RS SWOT i Udruženje “Liberalni forum- Pokret za slobodno društvo”, prezontovalo je danas u Banjaluci policy paper „Akcizna politika na duhan u BiH- trenutno stanje i perspektive“

Predmet analize bila je postojeća akcizna politika na duvan i duvanske proizvode u BiH, te nuđenje potencijalnih rješenja za njene negativne aspekte. Navedeno je da je akcizna politika u BiH veoma rigidna.

Izvršni direktor Udruženja ekonomista Saša Grabovac rekao je da je istraživanje pokazalo da postoji prostor da se unaprijede dvije oblasti i to da se podigne svijest stanovništva i donosioca odluka o problemu sivog tržišta, te da se ispita svrsishodnost harmonizacije akcizne politike BiH sa EU.

„Još 2009. godine je usvojeno kako će se akcize povećavati iz godine u godinu. Od tada se kontinuirano smanjuje broj prodatih paklica cigareta, a u 2020. je broj prodatih cigareta smanjen za tri puta. Razlog za to nije prestanak pušenja. Oko 90 odsto cijene kutije cigareta je opterećenje koje se plaća državi, a ostatak ostaje distributerima i proizvođačima“, upozorio je Grabovac.

Istraživanje je pokazalo da se broj korisnika duvana u BiH povećava iz godine u godinu, a posebno alarmantno je to da duvan konzumira i 2.000 djece uzrasta od deset do 14 godina, te 1,05 miliona odraslih.

Jedan od autora publikacije “Akcizna politika na duvan u BiH – trenutno stanje i perspektive” Admir Čavalić rekao je da izradom “policy paper-a žele da utiču na donosioce odluka na nivou BiH koji su nadležni za oblast akciza.

„Identifikovali smo pogrešan model akcizne politike. Od 2016. godine pojavljuje se distrorzija na tržištu, rekli bi da dolazi do pada broja konzumenata cigareta. Međutim u praksi to nije tako, samo se povećavalo ilegalno tržište, odnosno jačale su kriminalne organizacije koje se bave distribucijom ili čak proizvodnjom cigareta i duvana“, rekao je Čavalić i naglasio da će institucijama predložiti vraćanje na model akcizne politike iz 2016. godine jer je to tačka preloma, odnosno od tada padaju prihodi od akciza, te naglo jača sivo tržište.

Upozorio je da zbog crnog tržišta BiH svake godine ostaje bez gotovo milijardu KM, dok legalna industrija gubi dodatne stotine miliona.

Autor publikacije Arsen Hršum iz Udruženja ekonomista RS rekao je da se sivo tržište nakon 2017. godine izjednačilo sa legalnim po obimu trgovine, a u narednim godinama ga i premašilo.

„To dovodi do ogromnih budžetskih gubitaka koji ne bi bili toliki da se akcizna politika svede na nivo od 2016. čime bi sivo tržište učinili manje atraktivnim“, – rekao je Hršum.

Autori publikacije, osim preporuke za vraćanje akciznog opterećenja na nivo iz 2016. preporučuju i sistemsko djelovanje inspekcije na svim nivoima u BiH, edukaciju stanovništva, te intenziviranje saradnje BiH sa proizvoiđačima duvana i duvanskih proizvoda u cilju formalizacije ekonomskih odnosa.

O autoru
Redakcija Podržite rad Liberalnog foruma. Pozivom na broj 090 291 099 donirate 2 KM za rad našeg Udruženja. Liberalni forum je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje građana koje za cilj ima razvoj, širenje i primjenu ideja i programa zasnovanih na načelima liberalizma. Vjerujemo u društvo individualne slobode, vladavine prava, slobodne tržišne ekonomije, malih poreza i ograničene i efikasne državne administracije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *