Istraživanja

Liberalni forum  izradio je policy papper “Policy paper: Akcizna politika na duhan u BiH – trenutno stanje i perspektive” u kojem su analizirani utjecaj akciznih politika na crno tržište u BiH te predlažu konkretna rješenja.  Autori policyja su ekonomisti Faruk Hadžić i Admir Čavalić. Polica paper možete pročitati na linku.ČITAJ DALJE

Ideološki kompas je projekat Liberalnog foruma koji za cilj ima određivanje pozicija političkih stranaka u BiH na dvodimenzionalnoj političkoj osi. Nakon provedene anktete među političkim strankama u BiH dobili smo sljedeće rezultate po pitanju pozicioniranosti stranaka na ideološkom kompasu:   U društvenom pogledu, s prosječnim rezultatom +5.8, najkonzervativnija stranka jeČITAJ DALJE