Istraživanja

Ideološki kompas je projekat Liberalnog foruma koji za cilj ima određivanje pozicija političkih stranaka u BiH na dvodimenzionalnoj političkoj osi. Nakon provedene anktete među političkim strankama u BiH dobili smo sljedeće rezultate po pitanju pozicioniranosti stranaka na ideološkom kompasu:   U društvenom pogledu, s prosječnim rezultatom +5.8, najkonzervativnija stranka jeČITAJ DALJE