Benjamin Franklin

Amerikanci se sjećaju Benjamina Franklina kao jednog od osnivača SAD-a. To je prikladno jer on nije bio samo najpoznatiji građanin pri rođenju Amerike, već je bio i toliko značajan dio tog rođenja da su ga zvali “Prvi Amerikanac”. Kao član Drugog kontinentalnog kongresa, Franklin je pomogao u izradi Deklaracije oČITAJ DALJE