Trgovina

Piše: Milica Savić    Od ukupne  gobalne maloprodaje u 2021. godini, očekuje se da će 19,6 odsto činiti kupovina na mreži. Prema statističkim podacima, prihodi od e-maloprodaje u 2022. će porasti na 6,5 biliona dolara sa 3,5 biliona dolara u 2019. godini, dok su predviđanja za 2021. za promet onlineČITAJ DALJE