Budućnost uređenja BiH: Federalizam, regionalizam, unitarizam…

Debata pod nazivom “Budućnost uređenja BiH: Federalizam, unitarizam ili regionalizam?“, održana je 17. 4. 2016. u Sarajevu, a mišljenja o ovoj temi iznijeli su Milan Sitarski iz Instituta za društveno-politička istraživanja i Elmir Sadiković s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

Sadiković je na početku debate kazao  da je činjenica da Ustavom BiH sada nije definisan oblik državnog uređenja BiH.

Smatra da, uzimajući u obzir duh vremena u kome živimo, multietnički karakter našeg društva, optimalno državno uređenje s aspekta teritorijalne organizacije BiH bi se moralo zasnivati na četiri prirodno-geografske regionalne cjeline. Dodaje da je to model koji predlažu brojne organizacije.

– To bi bio model koji bi zadovoljio i nacionalne interese, ali koji bi isključio sve ono što je velika opasnost, federalizam kao model državnog uređenja BiH. Federalna država je uvijek sastavljena država. Mi imamo iskustvo s federalizmom u bivšoj Jugoslaviji. Sasvim je izvjesno da taj model ne bi u praksi mogao funkcionirati kod nas – smatra Sadiković.

Napomenuo je da se ipak o tom stvarima odlučuje u državnom parlamentu.

Istaknuo je da je, analizom programskih koncepcija političkih stranaka i njihovih javnih nastupa, očigledno da su stavovi o ovom pitanju dijametralno suprotni.

Milan Sitarski je izjavio da sadašnji Ustav ne treba potpuno anulirati, jer “nikad ne bi bilo konsenzusa oko novog ustava“.

– Moraju se izmijeniti oni članovi Ustava i Izbornog zakona, to jest slovo Izbornog zakona i slovo Ustava koji omogućavaju da se ti akti tumače suprotno njihovom duhu, a to je upravo duh federalizma i konsocijacije. On podrazumijeva legitimno predstavljanje svih konstitutivnih naroda, uz ukrupnjavanje recimo županija u Federaciji BiH kako bi se pojednostavio i pojeftinio poredak koji je sada suviše neefikasan i suviše skup, i uz uvođenje neteritorijalnih oblika autonomije konstitutivnih naroda tako da ne bude presudno koje je selo ili grad u kojoj teritorijalnoj jedinici – kazao je Sitarski.

Debatu organizirali su Liberalni forum i Friedrich Naumann Stiftung. Debatu je organizovao i moderirao Danijal Hadžović, izvršni direktor Liberalnog foruma.

O autoru
Redakcija Podržite rad Liberalnog foruma. Pozivom na broj 090 291 099 donirate 2 KM za rad našeg Udruženja. Liberalni forum je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje građana koje za cilj ima razvoj, širenje i primjenu ideja i programa zasnovanih na načelima liberalizma. Vjerujemo u društvo individualne slobode, vladavine prava, slobodne tržišne ekonomije, malih poreza i ograničene i efikasne državne administracije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *