Walter E. Williams

3. decembra ove godine je umro Walter E. Williams (84), istaknuti američki ekonomist, autor i klasični liberal. Williams je bio profesor na George Mason univerzitetu gdje je vodio odjel ekonomije, a tokom zadnjih 50-ak godina je objavio stotine naučnih radova i komentara u uglednim stručnim časopisima kao što su “AmericanČITAJ DALJE