Klasični liberalizam

„Držite oko na jednoj i samo jednoj stvari: koliko država troši”, rekao je jednom Milton Friedman. Danas bi mu oči iskočile. Vlade su potrošile 17 milijardi dolara na pandemiju, uključujući zajmove i jamstva, za ukupno 16% globalnog BDP-a. Prema trenutnim predviđanjima, državna potrošnja bit će veća kao udio u BDP-uČITAJ DALJE